Advokátní kancelář

Mgr. Radslav Janeček

Advokátní kancelář Mgr. Radslava Janečka má dvacetiletou historii. Zabývá se tzv. generální praxí se zvláštním zaměřením na soukromé právo, tedy sepisem smluv, zastupováním před soudy ve věcech trestních i civilních, realitními obchody s úschovou kupní ceny.

Kontakt

Potřebujete advokáta?