Právní služby

Občanské právo

sepis smluv, zastupování před soudy, zajišťování advokátních úschov při realitních obchodech, dědictví

Rodinné právo

rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů, stanovení výše výživného, řešení rodičovské zodpovědnosti

Pracovní právo

sepis pracovních smluv, řešení vztahů vyplývajících z pracovního poměru, nároky z jeho neplatného ukončení

Korporátní právo

převody podílů v obchodních korporacích, zakládání obchodních korporací, přeměny, slučování a rozdělování obchodních korporací, likvidace obchodních korporací

Směnečné právo

sepis směnek, vymáhání plnění ze směnek

Insolvenční právo

zastupování v insolvenčním řízení, sepis insolvenčních návrhů a žádostí o oddlužení

Trestní právo

obhajoby ve všech trestních věcech

Kontakt

Potřebujete advokáta?